Ogrodzenia i bramy - bramy rozwierne, przesuwne i furtki

Wymiary wszystkich wzorów do uzgodnienia

Numer

Wzór Wykonanie

001-P

ogrodzenia/001-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR

002-P

ogrodzenia/002-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Groty
003-P ogrodzenia/003-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty

004-P

ogrodzenia/004-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty

005-P

ogrodzenia/005-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Groty
006-P ogrodzenia/006-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty
007-P ogrodzenia/007-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Groty
008-P ogrodzenia/008-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty
009-P ogrodzenia/009-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
010-P ogrodzenia/010-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Groty
011-P ogrodzenia/011-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty
012-P ogrodzenia/012-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
013-P ogrodzenia/013-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty
014-P ogrodzenia/014-P - Pionowo kątownik równoramienny 25x25x2, EN 10162, gatunek S235JR
- Poziomo kształtownik prostokątny 30x20x2 , EN 10219, gatunek S235JR
015-P ogrodzenia/015-P - Pionowo kątownik równoramienny 25x25x2, EN 10162, gatunek S235JR
- Poziomo kształtownik prostokątny 30x20x2 , EN 10219, gatunek S235JR
016-P ogrodzenia/016-P - Pionowo kątownik równoramienny 25x25x2, EN 10162, gatunek S235JR
- Poziomo kształtownik prostokątny 30x20x2 , EN 10219, gatunek S235JR
017-P ogrodzenia/017-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
018-P ogrodzenia/018-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
019-P ogrodzenia/019-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
020-P ogrodzenia/020-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
021-P ogrodzenia/021-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
022-P ogrodzenia/022-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Groty
023-P ogrodzenia/023-P - Pionowo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Poziomo kształtownik prostokątny 30x20x2 , EN 10219, gatunek S235JR
024-P ogrodzenia/024-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
025-P ogrodzenia/025-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
026-P ogrodzenia/026-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
027-P ogrodzenia/027-P - Pionowo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Rama kształtownik prostokątny 30x30x2 , EN 10219, gatunek S235JR
028-P ogrodzenia/028-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
029-P ogrodzenia/029-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
030-P ogrodzenia/030-P - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
- Poziomo kształtownik 15
001-L ogrodzenia/001-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
002-L ogrodzenia/002-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Groty
003-L ogrodzenia/003-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Groty
004-L ogrodzenia/004-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty
005-L ogrodzenia/005-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty
006-L ogrodzenia/006-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Groty
007-L ogrodzenia/007-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Groty
008-L ogrodzenia/008-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
009-L ogrodzenia/009-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
010-L ogrodzenia/010-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
011-L ogrodzenia/011-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
012-L ogrodzenia/012-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
013-L ogrodzenia/013-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
- Poziomo kształtownik 15
014-L ogrodzenia/014-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
015-L ogrodzenia/015-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
016-L ogrodzenia/016-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
017-L ogrodzenia/017-L - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
018-L ogrodzenia/018-L - Pionowo kątownik równoramienny 25x25x2, EN 10162, gatunek S235JR
- Poziomo kształtownik prostokątny 30x20x2 , EN 10219, gatunek S235JR
001-F ogrodzenia/001-F - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Groty
002-F ogrodzenia/002-F - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Groty
003-F ogrodzenia/003-F - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty
004-F ogrodzenia/004-F - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty
005-F ogrodzenia/005-F - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty
006-F ogrodzenia/006-F - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty
007-F ogrodzenia/007-F - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty
008-F ogrodzenia/008-F - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
009-F ogrodzenia/009-F - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty
010-F ogrodzenia/010-F - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty
011-F ogrodzenia/011-F - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty
012-F ogrodzenia/012-F - Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Ozdoby (elementy spiralne z płaskownika 12x6mm)
- Groty
001-MD ogrodzenia/001-MD - Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
002-MD ogrodzenia/002-MD - Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Pionowo Kształtownik kwadratowy 15x15x1,5 EN 10219, gatunek S235JR,
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR
003-MD ogrodzenia/003-MD - Poziomo pręt płaski 25x4 obustronnie PN-H-93202/A1:1997, gatunek S235JR
- Rama kształtownik prostokątny 25x25x2 , EN 10219, gatunek S235JR


Paleta dostępnych kolorów

RAL1000RAL4007RAL7008


RAL1001RAL4008RAL7009


RAL1002RAL4009RAL7010


RAL1003RAL5000RAL7011


RAL1004RAL5001RAL7012


RAL1005RAL5002RAL7013


RAL1006RAL5003RAL7015


RAL1007RAL5004RAL7016


RAL1011RAL5005RAL7021


RAL1012RAL5007RAL7022


RAL1013RAL5008RAL7023


RAL1014RAL5009RAL7024


RAL1015RAL5010RAL7026


RAL1016RAL5011RAL7030


RAL1017RAL5012RAL7031


RAL1018RAL5013RAL7032


RAL1019RAL5014RAL7033


RAL1020RAL5015RAL7034


RAL1021RAL5017RAL7035


RAL1023RAL5018RAL7036


RAL1024RAL5019RAL7037


RAL1027RAL5020RAL7038


RAL1028RAL5021RAL7039


RAL1032RAL5022RAL7040


RAL1033RAL5024RAL7042


RAL1034RAL6000RAL7043


RAL2000RAL6001RAL7044


RAL2001RAL6002RAL7045


RAL2002RAL6003RAL7046


RAL2003RAL6004RAL7047


RAL2004RAL6005RAL8000


RAL2008RAL6006RAL8001


RAL2009RAL6007RAL8002


RAL2010RAL6008RAL8003


RAL2011RAL6009RAL8004


RAL2012RAL6010RAL8007


RAL3000RAL6011RAL8008


RAL3001RAL6012RAL8011


RAL3002RAL6013RAL8012


RAL3003RAL6014RAL8014


RAL3004RAL6015RAL8015


RAL3005RAL6016RAL8016


RAL3007RAL6017RAL8017


RAL3009RAL6018RAL8019


RAL3011RAL6019RAL8022


RAL3012RAL6020RAL8023


RAL3013RAL6021RAL8024


RAL3014RAL6022RAL8025


RAL3015RAL6024RAL8028


RAL3016RAL6025RAL9001


RAL3017RAL6026RAL9002


RAL3018RAL6027RAL9003


RAL3020RAL6028RAL9004


RAL3022RAL6029RAL9005


RAL3027RAL6032RAL9006

aluminium

RAL3031RAL7000RAL9007

aluminium

RAL4001RAL7001RAL9010


RAL4002RAL7002RAL9011


RAL4003RAL7003RAL9016


RAL4004RAL7004RAL9017


RAL4005RAL7005RAL9018


RAL 4006RAL 7006
GwarancjaGwarancja 

Ogólne warunki gwarancji

1.Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów zakupionych na terenie Polski.

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie, które zostały zamontowane w normalnych warunkach środowiskowych.

3.Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym produkt zakupiono, a w przypadkach, gdy punkt uległ likwidacji, reklamacje przyjmuje producent.

4. Podstawą do wnoszenia reklamacji z tytułu gwarancji jest dowód zakupu, np. faktura VAT.


Okres gwarancji

  1. Gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie konstrukcji metalowej produktu udziela się na okres 5 lat od daty zakupu, pod warunkiem użytkownika produktu zgodnie z przeznaczeniem.
  2. Gwarancja na odporność antykorozyjną produktu udzielana jest na 3 lata od daty zakupu, pod warunkiem, że produkt zamówiono w opcji z ocynkiem. W przypadku produktów bez powłoki cynkowej gwarancja na odporność antykorozyjną nie jest udzielana.
  3. W przypadku montażu produktów przez firmę P.P.H. GRABÓW udziela się 3-letniej gwarancji na montaż.
  4. Gwarancja nie obejmuję produktów:

- uszkodzonych mechanicznie po dokonaniu zakupu,

- zamontowanych w obszarach o dużej wilgotności, dużej zawartości chlorków oraz w pobliżu morza,

- ciętych w trakcie montażu nie prowadzonego przez firmę P.P.H. GRABÓW lub podlegających przeróbkom konstrukcyjnym dokonanym przez użytkownika

- mających styczność z materiałami agresywnymi (np. kwasy, sole, woda, ogień, zaprawy cementowe, wapno, alkohole) lub podlegających anormalnym warunkom pogodowym, klęskom żywiołowym itp.

- malowanych tylko farbą podkładową

- malowanych bez ocynku galwanicznego lub ogniowego,

- montowanych lub naprawianych przez osoby niekompetentne (osoby nie wyszkolone przez P.P.H. GRABÓW)

- uszkodzeń powstałych w wyniku dużych mrozów

Świadczenia gwarancyjne

  1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszelkie wady produktu spowodowane stwierdzonymi wadami materiałowymi oraz błędami w produkcji.

  2. P.P.H. GRABÓW zobowiązuje się do naprawy produktu wadliwego w terenie uzgodnionym z Klientem.

Pobierz pełne zasady gwarancji »

GwarancjaMontaż ogrodzeń


Zamówione przez Państwa ogrodzenia panelowe lub bramy są montowane przez przeszkoloną kadrę naszych pracowników. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu otrzymujecie Państwo produkt o parametrach jakie założyliśmy.

Nasze realizacje


Nasze realizacje bram i ogrodzeń