Wymiary wszystkich wzorów do uzgodnienia

Ogrodzenia gospodarcze

Oferujemy siatki przeznaczone do różnych zastosowań w gospodarstwach rolnych. Siatki wykorzystywane w hodowli zwierząt - do ogradzania pastwisk, wybiegów dla zwierząt hodowlanych, do budowy klatek i boksów dla zwierząt domowych i drobiu.

Wykorzystywane są do tych celów siatki leśne, siatki ślimakowe, siatki zgrzewane i siatka sześciokątna Izola.

Siatka leśna
Siatka leśna
Siatka ślimakowa
Siatka ślimakowa
Siatka zgrzewana
Siatka zgrzewana
Siatka sześciokątna Izola
Siatka sześciokątna Izola

Parametry techniczne:

Parametry techniczne poszczególnych typów siatek dostepne są w odpowiednich działach:
  • siatki leśne
  • siatki ślimakowe
  • siatka zgrzewana
  • siatka sześciokątna Izola

Zastosowanie:

Ogrodzenia pastwisk i wybiegów dla zwierząt hodowlanych: bydła, koni, owiec, trzody chlewnej, budowa klatek i boksów dla: królików, nutrii, drobiu, gołębi i innch zwierząt domowych.

Wykonanie:

Siatki wykonane są z materiałów o odpowiednich parametrach dla danego typu zastosowań. Szczegółowe informacje na ten temat w odpowiednich działach:
  • siatki leśne
  • siatki ślimakowe
  • siatka zgrzewana
  • siatka sześciokątna Izola

Sposób montażu:

Ogrodzenia, klatki czy boksy z tych typów siatek mogą być montowane w dowolny, najbardziej adekwatny w danej sytuacji sposób. Mogą być wykorzystywane specjalne uchwyty mocujące, obejmy, gwoździe lub inne akcesoria montażowe.
siatka leśna
Siatka leśna
siatka ślimakowa
Siatka ślimakowa
Siatka zgrzewana
Siatka zgrzewana
Siatka sześciokątna Izola
Siatka sześciokątna Izola


GwarancjaGwarancja 

Ogólne warunki gwarancji

1.Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów zakupionych na terenie Polski.

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie, które zostały zamontowane w normalnych warunkach środowiskowych.

3.Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym produkt zakupiono, a w przypadkach, gdy punkt uległ likwidacji, reklamacje przyjmuje producent.

4. Podstawą do wnoszenia reklamacji z tytułu gwarancji jest dowód zakupu, np. faktura VAT.